Anh trai biến em gái ruột thành nô lệ tình dục. Sau đó, tôi ngồi trên giường của tôi. Tôi cắm một cái chốt vào ly, gắp kebab lên và bắt đầu ăn. Tôi đã nhắn tin cho Salma – bạn đang ở đâu? Tin nhắn của anh ấy đến – Tôi đang trên đường… Sẽ không đi cùng với tài xế. Tôi nói – chương trình hôm nay là gì? Một tin nhắn đến – bất kể bạn nói gì. Tôi đã nói – hôm nay sẽ là tuần trăng mật của bạn. Cô ấy nói – được rồi. Tôi đã nói – nhưng làm thế nào? Cô ấy nói – như bạn muốn … Nhưng bạn đã mang thuốc, phải không? tất nhiên rồi. Cô ấy nói – ok, cho Najimi ít sữa. Tôi nói được rồi. Sau đó, tôi nói rằng tôi sẽ gửi cho bạn hai hoặc ba liên kết. nhìn anh ấy.

Anh trai biến em gái ruột thành nô lệ tình dục

Anh trai biến em gái ruột thành nô lệ tình dục