Bạn cùng phòng của người yêu tôi dâm quá. Chỉ nghĩ đến điều này thôi cũng khiến tôi phấn khích hơn, nếu có thể, và khiến tôi càng quyết tâm hoàn thành những gì mình đã bắt đầu. Tôi khám phá vùng thân mật nhất của cô ấy bằng lưỡi của mình, đưa nó vào sâu nhất có thể trong âm đạo của cô ấy, như thể tôi đang giao cấu với cô ấy, và cuối cùng tôi tập trung vào âm vật của cô ấy, nó có kích thước bằng một quả dâu tây lớn, nhưng mềm nhũn và không nhô ra nhiều. Sau khi cống hiến hết mình cho nhiệm vụ rất thú vị này, Tôi lại ngước mắt lên để quan sát những gì đang diễn ra trên khuôn mặt của bà tôi. Cô ấy đã đặt một cánh tay lên mắt mình. Cô ấy dường như hoàn toàn bị cắt đứt với thế giới và với bất kỳ cảm giác nào, cô ấy thật khó hiểu. Nó vẫn lạnh giá trong ngần ấy năm và đối với tôi.

Bạn cùng phòng của người yêu tôi dâm quá

Bạn cùng phòng của người yêu tôi dâm quá