Bạn gái tôi thích cưỡi ngựa. Sau đó, chính tôi là người cưỡi anh ấy và tôi di chuyển hết mức mà trọng lượng của anh ấy cho phép (không phải là ít) vì tôi cũng rất thích cảm giác anh ấy siết chặt eo sau lưng tôi. Đây là trải nghiệm đầu tiên mà tôi có thể nhớ. Tôi nhớ những khoảnh khắc mà tôi đã mô tả một cách hoàn hảo, nhưng mặc dù tôi không nhớ rõ ràng mọi thứ, nhưng tôi chắc chắn rằng chúng tôi đã không trực tiếp chạm tay vào những bộ phận thân mật nhất của mình. Không ai trong chúng tôi biết chính xác mình đang làm gì, đó chỉ là một trò chơi đối với chúng tôi, đồng thời trở thành kỳ nghỉ tuyệt vời nhất trong tất cả các kỳ nghỉ, cả hai chúng tôi đều lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất về điều đó. Tôi cũng nhớ ngôi nhà đầu tiên chúng tôi sống.

Bạn gái tôi thích cưỡi ngựa

Bạn gái tôi thích cưỡi ngựa