Bí mật công việc của vợ anh hàng xóm nhà kế bên. vì tôi và cô ấy đều là những người phụ nữ tự do, Julio miễn phí theo một nghĩa nào đó. Cũng vì vợ chồng anh ly thân. Nhưng Julio phải được biết về kế hoạch mà hai người phụ nữ đang thực hiện. Tất cả chúng tôi đều chắc chắn rằng anh ấy sẽ nhận nó vì đó có vẻ là một tình huống rất đặc quyền đối với anh ấy theo quan điểm của một người đàn ông, nhưng tôi phải thừa nhận rằng không ai trong chúng tôi quá sợ hãi để đưa ra vấn đề đó. Điều xảy ra là Julio không nhận ra rằng mối quan hệ giữa Celia và tôi đã đạt đến mức độ mãnh liệt như vậy. Chúng tôi quyết định gửi Celia đến thành phố của tôi để chúng tôi có thể thảo luận vấn đề một cách bình tĩnh.

Bí mật công việc của vợ anh hàng xóm nhà kế bên

Bí mật công việc của vợ anh hàng xóm nhà kế bên