Cặp bồ với người phụ nữ đã có chồng quá sướng. Chúng tôi im lặng trong vài giây tôi không biết phải nói gì, mặc dù tôi biết làm thế nào nhưng tôi phải đụ cô em họ của mình vì tôi biết cô ấy đang nói chuyện với gợi ý cho tôi, nhưng tôi không biết phải nói gì? Lúc đó anh ấy bảo tôi đợi, tôi để quên điện thoại ở văn phòng của bạn! Chúng ta phải quay lại vì ngày mai, thứ bảy, tôi sẽ sử dụng nó không chần chừ gì nữa, tôi quay lại và chúng tôi đã đi được hơn nửa đường vào lúc đó, tôi nghĩ đây là cơ hội của mình ít nhất là quấn lấy anh ta, wow, sau này tôi sẽ ngạc nhiên vì con khốn đó đã lên kế hoạch sẵn mọi thứ và chúng tôi đến văn phòng vào khoảng 7 giờ và nhân viên cuối cùng đã rời đi nên chúng tôi rất dễ bị bỏ qua.

Cặp bồ với người phụ nữ đã có chồng quá sướng

Cặp bồ với người phụ nữ đã có chồng quá sướng