Câu chuyện lúc nửa đêm của hai anh em. Đây là phần mà tôi cũng mất kiểm soát ngay khi đến với Shayra, giờ đã giao toàn bộ cơ thể của cô ấy cho tôi. Mới 30 tuổi mà sao…gái trung lưu, bỏ chồng 4 năm, thật là cực hình. Cô ấy muốn ly hôn… nhưng chồng cô ấy là kẻ phản bội và không chịu ly hôn, và anh ta đang vu khống cô ấy bằng cách tạo ra tất cả thế giới. Nhưng một cô gái ngây thơ như vậy sống vì đứa con trai 3 tuổi của mình, cô ấy có gì sai. Tôi quyết định ủng hộ anh ấy và tôi sẽ tiếp tục giải thoát anh ấy khỏi người đàn ông đó. Hôm nay Shayra rất hạnh phúc và trở về nhà của mình. Tôi không có liên lạc với anh ta. Hãy hạnh phúc bất cứ nơi nào bạn đang có.

Câu chuyện lúc nửa đêm của hai anh em

Câu chuyện lúc nửa đêm của hai anh em