Tôi nói – không giữ gì cả. Nay mai tôi mang đủ thứ. Dì nấu ăn. chúng tôi dùng bữa cùng nhau. Rồi chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau. Trò chuyện một lúc, cô nói: Oman, tôi rất mệt, đi xe buýt mệt rồi, bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi. Tôi nói – thôi, bạn đi ngủ, bạn muốn ngủ ở đâu? Trên giường hay trên đệm dưới cùng? Dì nói – Tôi ngủ trên chiếu, và bạn sẽ ngủ trên giường. Tôi nói có. Chúng tôi bắt đầu dọn giường và lên giường. Đêm nhìn mẹ nằm lạnh dưới nền nhà, anh co ro. Tôi đã nói với mẹ rằng nếu bạn ngủ trên lầu, mẹ sẽ không ngủ. Tôi ngủ trên giường ở tầng trên và Nguyễn ngủ trên tấm đệm ở tầng dưới và tôi không cảm thấy thoải mái. Tôi đã nói chuyện với anh ấy một lần nữa và anh ấy vẫn từ chối. Bằng cách nào đó, tôi đã thuyết phục được cô ấy bằng cách hỏi lại cô ấy, và cô ấy đồng ý, lên lầu đi ngủ.

Cháu trai lên phố ở nhờ nhà chú rồi vụng trộm với dì

Cháu trai lên phố ở nhờ nhà chú rồi vụng trộm với dì