Chịch nhau theo phong cách bạo dâm cực phê. Ngoài ra, khi bạn nghĩ rằng mình đã no và cảm thấy như một ngày tốt lành, hoặc bạn có những việc quan trọng khác phải làm ngoài việc tự ăn, thì bạn không thể lãng phí thời gian vào việc đó hoặc việc đó, ngay cả khi bạn chỉ muốn ăn ngay bây giờ. rằng bạn đang ở một nơi hoặc một thời điểm mà bạn không thể ăn, điều đó cũng tạo ra sự lo lắng của chính nó mà không cần phải có điều gì khác gây ra nó. Vì bạn không thể hoặc không nên để nó lắng xuống vào lúc này, điều đó sẽ chỉ làm bạn thèm ăn hơn. Cuối cùng, bạn sẽ đầu hàng trước cơn thèm và bạn sẽ bắt đầu ăn khi bạn ít mắc nợ nhất.

Chịch nhau theo phong cách bạo dâm cực phê

Chịch nhau theo phong cách bạo dâm cực phê