Chủ quán lầu xanh cực múp đích thân phục vụ khách. Chúng tôi đã có tất cả các thành phần. Có vẻ như mùi của cơ quan sinh dục cái rất hấp dẫn đối với chó, và có lẽ nó khiến nó nhớ đến những con cái cùng loài với chúng, chúng chỉ sẵn sàng giao phối vài ngày trong năm. Đó là một nghịch lý, nhưng dường như đũng quần của phụ nữ hấp dẫn chó hơn hầu hết thời gian trong năm. Tôi sẽ nói về tình dục của chó. Khi một con cái động dục, âm đạo của nó phát ra một mùi rất đặc trưng đối với những con cái của nó. Đây là một tín hiệu cho con chó biết rằng nó sẽ đến gần và nếu có cơ hội, nó sẽ leo lên con chó cái. Điều này thường xảy ra trước khi liếm âm đạo của người phụ nữ.

Chủ quán lầu xanh cực múp đích thân phục vụ khách

Chủ quán lầu xanh cực múp đích thân phục vụ khách