Chủ tịch đồi bại và cô gái trẻ tuổi teen đến thử vai, tôi nhận được cuộc gọi từ em họ Erika tôi sẽ gọi cô ấy như vậy vì những lý do rõ ràng, người sắp hoàn thành bằng quản lý và cô ấy hỏi liệu tôi có thể là cô ấy không. một kỳ thực tập trong công ty để cô ấy hoàn thành luận văn, đây là điều tôi đã đề nghị với cô ấy từ nhiều năm trước, tôi không chút do dự nói với cô ấy, vài ngày nữa tôi sẽ có câu trả lời, cứ như vậy, cô ấy thi vào bộ chính trị với tư cách là một nhân viên kế toán Không có vấn đề gì. Nhưng trước khi tiếp tục, hãy để tôi kể cho bạn nghe một vài điều về Erika, cô ấy 22 tuổi, mặc dù trông cô ấy chỉ 19 tuổi hoặc trẻ hơn.

Chủ tịch đồi bại và cô gái trẻ tuổi teen đến thử vai

Chủ tịch đồi bại và cô gái trẻ tuổi teen đến thử vai