Nisha Kết hôn ở đó hai năm trước. Kể từ đó, tôi đã giữ liên lạc với anh ấy. Tôi chưa bao giờ can thiệp vào cuộc sống gia đình anh, nhưng không ai quên được mối tình đầu. Tôi nói chuyện với anh ấy mọi lúc. Chỉ có Nisha và chồng sống trong căn hộ mới của họ ở . Cô ấy nói với tôi rằng chồng cô ấy sẽ đến Mumbai 4 ngày vào ngày 20 tháng 3 năm 2020 và cô ấy sẽ ở một mình vì công việc văn phòng của anh ấy. Nói tóm lại, cô ấy đang bảo tôi đến . Tôi sắp gặp cô ấy sau 2 năm nữa. Tôi bay đến gặp anh ấy tại nhà riêng ở chính đấy vào sáng ngày 21. Nissa mở cửa khi tôi bấm chuông. Cô đang mặc một chiếc váy dạ hội phong cách. Tôi nhận thấy sự thay đổi trong cấu trúc cơ thể của anh ấy trong vòng 2 năm.

Chuyến công tác nhớ đời của em nhân viên mới

Chuyến công tác nhớ đời của em nhân viên mới