Chuyện quái gì đang xảy ra thế này. Sau đó, anh ấy lấp đầy dương vật của mình bằng bánh trong miệng tôi. Lẽ ra tôi có thể từ chối, nhưng tôi không hiểu tại sao Rahul lại làm điều này và bắt tôi làm nô lệ. Tôi bắt đầu đút vào và rút ra bằng miệng với lý do ăn bánh từ con cặc của mình. Hôm nay bánh có vị khác. Nó có vị khác vì hỗn hợp panya tutras của tôi. Bây giờ Rahul bắt đầu hơi lạm dụng và nói – nói đi, bạn sẽ lấy con cu của tôi! Tôi đã bị đốt cháy như một lò lửa. Tôi không biết mình bắt đầu nói về điều gì trong cơn mê. Rahul nói – Ôi, em đau lắm phải không? Ngay sau khi tôi nói như vậy, Rahul đưa con cặc của anh ấy vào trong tôi khi vẫn còn ở trong âm hộ tôi.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này