Với âm đạo của tôi đã không được sử dụng trong hai tuần, với mông và đùi của tôi nhăn nheo với những chiếc dây đai mà tôi sẽ dùng được ít nhất một tuần. Làm thế nào tôi có thể biện minh cho quá nhiều thời gian tiết chế tình dục? Sau khi phân tích những khó khăn này và tưởng tượng ra những viễn cảnh tương lai, trong đó tôi thấy mình bị biến thành nô lệ cho bác sĩ, tôi quyết định nói với các con về nỗi lo lắng của mình. Tôi gọi cho họ và họ đến nhà tôi và kể hết sự sỉ nhục của tôi với bác sĩ sản khoa, khiến họ vô cùng tức giận và họ quyết định đi dạy cho anh ta một bài học ngay lập tức. Chà, không phải ngay lập tức, vì khi kiểm tra khóa âm đạo của tôi, các dụng cụ bị kẹt và tôi phải dùng miệng và hậu môn để giải phóng chúng.

Con gái của sếp thật hư hỏng

Con gái của sếp thật hư hỏng