Cũng chỉ tại vì chị dâu quá ngon. Chỉ cần có thể cởi bỏ mặt nạ đạo đức đạo đức giả của mình, chẳng phải hắn sẽ tự nhiên trở thành ‘chủ nhân’ bạo lực mà Mạnh Nô mong đợi sao? Ôi trời! Tại sao bạn không nghĩ đến điều này sớm hơn? Thất bại hoàn toàn lần trước là anh ta luôn nghĩ đến việc làm thế nào để giả vờ bạo lực, làm thế nào để đeo mặt nạ tàn ác đạo đức giả, thay vì ngược lại – – Hãy cởi bỏ mặt nạ đạo đức giả, vạch trần bản chất hung bạo của anh ta! A! Anh ta hét lên trong lòng – cuối cùng anh ta cũng hiểu tại sao Yuan Kexin không cho anh ta vào – cô không thể để anh ta đeo chiếc mặt nạ tốt bụng đó.