Đây là cách nữ gia sư giúp cho học trò học nhanh hơn, nơi cô ấy thấy rằng tôi không đeo bao cao su và cô ấy nói với tôi khi tôi sắp xuất tinh, tôi nên xuất hiện và tôi nói đồng ý nhưng tôi đã muốn thâm nhập vào cô ấy và tôi dang hai chân của cô ấy ra cho cô ấy vào một lần, cô ấy rên rỉ một chút vì căn phòng đối diện là phòng của bố mẹ tôi, và vì tôi biết cô ấy không còn trinh nữa, tôi biết điều đó sẽ không đau. Em nói với tôi là nó sắp ra và tôi nói ok nhưng tôi đã muốn đụ em rồi, tôi dang hai chân em ra và cho em vào ngay lập tức, em rên khe khẽ vì phòng đối diện là của bố mẹ tôi vì tôi biết tôi’. Tôi không còn trong trắng và tôi biết điều đó không đau.

Đây là cách nữ gia sư giúp cho học trò học nhanh hơn

Đây là cách nữ gia sư giúp cho học trò học nhanh hơn