Đổi chồng cho nhau trong chuyến du lịch suối nước nóng. Nói đến đây, bà Sushma đã khóc và nói——Mẹ tôi đang ốm, và bà ấy đang rất cần tiền. Tôi nói với người phụ nữ – bạn sẽ không khóc và nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra chứ? Bà bắt đầu nói rằng mẹ ốm nặng…cần tiền để phẫu thuật. Tôi hỏi – bạn muốn bao nhiêu? Cô Sushma nói – Tôi đang thiếu tiền. Tôi nói – Thưa bà, tiền đang thiếu… Tôi sẽ đưa nó cho bà. Tôi có một số tiền tiết kiệm. Nói cho tôi biết khi nào bạn cần tiền? Anh nói ngay nhu cầu của mình. Tôi đưa tiền cho bà Sushma vào ngày hôm sau. Khi tôi đưa tiền cho bà, bà ôm tôi thật chặt và hôn lên má tôi ba bốn lần. Lúc đó tôi cứ nhìn người phụ nữ gợi cảm và tự hỏi người phụ nữ đó đã làm gì với tôi… nhưng tôi rất thích.

Đổi chồng cho nhau trong chuyến du lịch suối nước nóng

Đổi chồng cho nhau trong chuyến du lịch suối nước nóng