Đụ nhau các kiểu làm cho nàng lên đỉnh sung sướng. Tôi trở lại lớp và bắt đầu học một cách miễn cưỡng. Ba hoặc bốn ngày đã trôi qua kể từ đó. Bây giờ cô ấy bắt đầu gặp tôi hàng ngày trong thư viện và tôi thường ngồi với cô ấy. Sau vài ngày, tôi phát hiện ra cô ấy đã có bạn trai và con cu của tôi đã cạn kiệt. Nhưng anh phải làm sao đây! Bây giờ tôi xa lánh anh ấy và hiếm khi nói chuyện với anh ấy. Có lẽ cô ấy hiểu tại sao tôi giữ khoảng cách với cô ấy. Rồi một đêm nọ, khi trưởng khoa hóa học của chúng tôi không đến, tôi đã đến thư viện để học một mình. Tôi thấy cô ấy vẫn còn trong thư viện. Lúc này, khoảng 80% sinh viên trong thư viện đã về nhà, và cô ấy vẫn ngồi ở đây. Tôi đến thư viện và ngồi gần anh ấy…vì tôi đã nói chuyện với anh ấy được 5-6 ngày rồi.

Đụ nhau các kiểu làm cho nàng lên đỉnh sung sướng

Đụ nhau các kiểu làm cho nàng lên đỉnh sung sướng