Em cứ bú như này chắc anh xuất tinh mất. Nước của tôi không bao giờ chảy ra với cái chết tiệt này. Tôi vẫn đang đụ và ngón tay vào âm hộ của mình. Anh nhắm mắt và thở nặng nhọc trước mặt tôi. Một lúc sau khi cô ấy mở mắt ra, tôi vẫn đang chơi với âm hộ của mình. Tôi đã quá bận rộn ngón tay vào âm hộ của cô ấy để nhìn thấy cô ấy. Nhưng khi nhìn thấy tôi như vậy, anh ấy cũng cho hai ngón tay vào âm hộ tôi. Đột nhiên anh ấy đặt ngón tay lên tôi và tôi bắt đầu rung động. Anh ấy đã mỉm cười khi tôi nhìn thấy anh ấy. Anh ấy nói – bạn có rất nhiều nhiệt. Vẫn mông của tôi không giảm. Chị dâu, chị lên nhanh quá không ngã đấy.

Em cứ bú như này chắc anh xuất tinh mất

Em cứ bú như này chắc anh xuất tinh mất