Em muốn nhiều hơn nữa anh ơi địt mạnh vào. Đúng, nhưng một khi bạn đã ở trong đó, làm thế nào để bạn thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn? Điều đó không dễ, nhưng bạn phải hiểu rằng là một người nghiện đang hồi phục, bạn có thể rất hạnh phúc. Hơn nữa: Để thoát ra khỏi vũng lầy, điều cần thiết là bắt đầu hạnh phúc. Điều đầu tiên là nhận ra hoàn cảnh của mình và muốn ra đi. Sau đó, bạn phải hạ quyết tâm để ăn. Điều đó có nghĩa là: Không dán bột bả lớn trong bất kỳ trường hợp nào. Chịu trách nhiệm, đừng để cơn nghiện thở: không lùi bước, không ngừng cải thiện. Ví dụ: Giả sử chúng ta nghiện đồ ngọt.

Em muốn nhiều hơn nữa anh ơi địt mạnh vào

Em muốn nhiều hơn nữa anh ơi địt mạnh vào