Em sinh viên bỏ học để theo nghiệp diễn xuất. Tinh dịch của anh trai có vị như bơ. Tôi đang liếm nước cho anh tôi và vuốt ve âm hộ của mình thì tiếng gọi của anh tôi từ bên ngoài vọng vào. Trong khi đi ra ngoài, tôi đã suy nghĩ về cách làm hài lòng anh trai mình. Họ không thể thấy… thì làm sao họ biết tôi muốn gì. Vừa ra khỏi phòng, liền nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại. Anh trai nghe thấy một giọng nói – Anuradha… bây giờ bạn có ở trong phòng tôi không? Không có âm thanh nào phát ra từ miệng tôi. Tôi bắt đầu nói- W.. anh bạn đó, tôi… W.. cô ấy chỉ đến gặp bạn… nhưng bạn đã đến đây. Tôi bắt đầu nhìn thấy anh trai tôi. Rõ ràng là chỉ cần nhìn vào anh ấy, như thể anh ấy đã biết bây giờ tôi là người duy nhất trong phòng anh ấy.

Em sinh viên bỏ học để theo nghiệp diễn xuất

Em sinh viên bỏ học để theo nghiệp diễn xuất