Giáo viên thực tập đáng thương bị học trò hiếp. Tôi bắt đầu hôn cô ấy say đắm và tôi nhận thấy tay cô ấy đang cởi cúc quần của tôi, cô ấy đã cởi chúng ra và ngay lập tức cô ấy nắm lấy và rút dương vật của tôi ra khỏi túi mật của tôi, cô ấy đã nhìn chằm chằm vào nó một lúc và bảo tôi hãy thư giãn. Cô ấy bắt đầu nuốt chửng anh ta xuống đáy, tôi không thể chịu đựng được, cô ấy đã cho tôi một cú bú cu tuyệt vời nhất mà chưa ai từng cho tôi trước đây. Tôi không thể chịu đựng được nữa và tôi đã vào miệng cô ấy nhưng cô ấy đã nuốt hết. Tôi đã ôm cô ấy trong vòng tay của tôi và tôi đã để cô ấy trên giường của cô ấy, tôi đã bắt đầu liếm núm vú của cô ấy.

Giáo viên thực tập đáng thương bị học trò hiếp

Giáo viên thực tập đáng thương bị học trò hiếp