Ham muốn tình dục vô tận của vợ sếp. Trong phòng chỉ còn tiếng “Uwaa… Fuchakufuchaku…” vang lên. Hôm nay tôi đã làm Baal Bosda của Sarma. Sau một thời gian, cái lỗ di chuyển ra khỏi mặt nước và bình tĩnh lại. Điều gì đã xảy ra để làm chậm con gà trống của bạn? Cô ấy nói – Tôi bị ngã… bạn dừng lại. Tôi nói được rồi. Bây giờ tôi nằm xuống gối và yêu cầu anh ta liếm vào bên dưới con cặc của tôi. Tôi giơ chân lên một chút và để cô ấy liếm nó. Trong khi làm điều này, tôi đưa anh ta đến lỗ đít của tôi và nói – hãy liếm mông tôi bằng lưỡi của bạn. Cô ấy có lưỡi của mình trong butthole của tôi. Nó bắt đầu thực sự vui vẻ.

Ham muốn tình dục vô tận của vợ sếp

Ham muốn tình dục vô tận của vợ sếp