Tôi- đây là một học viện, phải không? Thanh Quỳnh- Làm sao tôi có thể học ở đó..những người đó có giờ cố định. Bạn biết rằng bạn ngày càng có ít thời gian hơn để làm việc nhà. tôi- được rồi. Thanh Quỳnh- Khi tôi nói với chồng tôi, anh ấy không dạy. Tôi – tôi dạy chị dâu tôi. Thanh Quỳnh- Thực sự … bạn sẽ dạy tôi! Tôi có thể. Thanh Quỳnh- Bạn bắt đầu từ khi nào? Tôi- người phụ nữ đã ra lệnh cho nó. Thanh Quỳnh – ok, bạn cho tôi số điện thoại của bạn và tôi sẽ gọi cho bạn. Tôi – nếu bạn gọi thì làm ngay hôm nay, nếu bạn làm hôm nay thì làm ngay. Thanh Quỳnh – ý nghĩa! Tôi sẽ dạy từ bây giờ. Thanh Quỳnh – Được rồi. Tôi — hôm nay tôi sẽ nói về thiết bị. Thanh Quỳnh – Được rồi. Tôi nắm tay Thanh Quỳnh. Thanh Quỳnh- Bạn đang làm gì vậy, bạn thật điên rồ!

Hiếp dâm nữ giáo viên khi thấy cô ấy rất đồi bại

Hiếp dâm nữ giáo viên khi thấy cô ấy rất đồi bại