Lão sếp già biến thái và cô thư ký trẻ. Trong trường hợp đó, tốt nhất là nên rút lui hoàn toàn khi chúng ta nhận ra rằng nó đang hấp thụ và bắt đầu thống trị chúng ta. Loại bỏ nó hoàn toàn, thuyết phục bản thân rằng nó không có gì to tát, chúng ta không cần nó chút nào. Nếu chúng ta có cơ hội đặc biệt để chơi lại trò chơi điện tử đó sau một thời gian, thì không có lý do gì để không làm vậy, nhưng không đáng để trở thành một người hâm mộ một lần nữa. Những sở thích không mang lại cho chúng ta bất cứ điều gì, chỉ để mua vui, tốt nhất là sử dụng chúng thật tiết kiệm, gần như khinh thường. Chúng không đáng để chúng ta lãng phí thời gian.

Lão sếp già biến thái và cô thư ký trẻ

Lão sếp già biến thái và cô thư ký trẻ