Mẹ đơn thân từng rất nghiện làm tình. Hãy nằm trên giường của tôi và cảm nhận hơi ấm thực sự của cô ấy, cơ thể cô ấy ở đó, tôi mơ về cô ấy đêm này qua đêm khác, và những lời ngọt ngào của cô ấy trái ngược thực tế này với những mô tả của tôi, và nó thật say mê. Chúng tôi nói chuyện với nhau, thể hiện bản thân cả đêm, không bỏ sót một chi tiết nào, và chúng tôi ngày càng cảm thấy rằng chúng tôi đã xây dựng một thế giới mới không làm hỏng bất cứ điều gì, một thế giới vượt lên trên những nghĩa vụ và trách nhiệm hàng ngày. công việc hàng ngày của người phụ nữ hiện đại mà cả hai chúng tôi vẫn tiếp tục chu toàn. Chúng tôi hầu như không ngủ.

Mẹ đơn thân từng rất nghiện làm tình

Mẹ đơn thân từng rất nghiện làm tình