Mẹ kế không chịu nổi trước cám dỗ từ cậu con trai. Về điều này, anh ấy ngay lập tức hỏi thẳng thắn — con dấu được niêm phong hay bị phá vỡ? Cách tôi trả lời các câu hỏi của anh ấy, tôi không chắc mình sẽ trả lời anh ấy theo cách đó. Vì tôi hơi thẳng thắn, nên điều đó thốt ra khỏi miệng tôi là để kiềm chế bản thân. Súng lục bắn đạn, lời đã nói, đến hôm nay còn chưa hồi phục, các ngươi đều biết. Tôi có hai con trai, tên là Raj và Aman. Tuổi của hai người lần lượt là ba mươi và tám tuổi. Họ đều đã kết hôn. Tên hai con dâu của tôi là Ragini và Payal. Tuổi của họ lần lượt là 27 và 24. Vợ tôi đã qua đời. Tôi vẫn rất khỏe mạnh.

Mẹ kế không chịu nổi trước cám dỗ từ cậu con trai

Mẹ kế không chịu nổi trước cám dỗ từ cậu con trai