Hiểu được sự bất lực và hoàn cảnh của họ, tôi đã đưa tiền cho họ. Kể từ ngày hôm đó, mọi thứ trở nên bình thường trong mối quan hệ của chúng tôi và chúng tôi bắt đầu đến thăm nhà nhau như trước. Vì vậy, 6 tháng trôi qua và họ không trả lại tiền cho tôi. Tôi đã gọi cho Khiêm và yêu cầu anh ta hoàn lại tiền. Cô ấy nói bây giờ cô ấy không có tiền, nhưng cô ấy sẽ trả lại càng sớm càng tốt. Cứ như vậy, hai tháng trôi qua. Một hôm, tôi bận một số công việc. Nhà vợ tôi chỉ ở Ropar. Tôi nghĩ hôm nay khi về nhà, tôi sẽ hỏi Khiêm về số tiền. Tôi đến thẳng nhà vợ. Tôi gõ cửa và Khiêm ra mở. Khiêm và tôi đi vào phòng khách. Tôi ngồi đó và Khiêm đi vào bếp. Cô ấy mang cho tôi sữa nóng. Tôi hỏi Khiêm – những người khác trong nhà đã đi đâu? Khiêm – Anh ấy (chồng) đang làm nhiệm vụ.

Mẹ trẻ nứng lồn khi thấy dương vật của con trai

Mẹ trẻ nứng lồn khi thấy dương vật của con trai