Mẹ vợ thèm khát con cu 20cm của con rể. Tôi không biết liệu nó có giá trị chung hay không, nhưng ít nhất quan điểm của tôi là mối quan hệ với đàn ông vượt qua các dấu hiệu sinh nở. Tôi muốn trao thân cho Julio, để anh ấy có được tôi. Tôi muốn được sở hữu, thuộc về anh ấy, và thông qua sự đầu hàng này, bằng cách nào đó, tôi cũng muốn sở hữu anh ấy. Điều tôi đang muốn nói là tôi hiểu mối quan hệ giữa một người đàn ông và một người phụ nữ là một hình thức đấu tranh mà một người phải chiến thắng để cả hai cùng được hạnh phúc. Nói cách khác, đó là mối quan hệ thứ bậc. Mặt khác, mối quan hệ của tôi với Celia luôn tuyệt vời, ngay từ đầu, cả hai chúng tôi đều nghĩ rằng đó là một trò chơi đẹp.

Mẹ chồng thèm khát con cu 20cm của con rể

Mẹ chồng thèm khát con cu 20cm của con rể