MISM-187 Bạo dâm em sinh viên đại học Iori Chan, Tôi nhận được một ổ cứng được đóng gói cẩn thận từ ông I, một người hâm mộ của Emukko Labo. Bức thư bên trong chỉ có nội dung, “Tôi đã huấn luyện một người phụ nữ bạo dâm với những người bạn có cùng sở thích, vì vậy hãy bán nó nếu bạn không phiền” (mẹ gốc). Theo quan điểm của chúng tôi, nội dung vở kịch cho thấy những người yêu thích SM có thể được truyền tải một cách hợp lý, nhưng dù chỉ nhìn ở mức tối thiểu thì nó cũng dài hơn 10 tiếng đồng hồ và chúng tôi quyết định rằng nó không thể được phát hành như cũ. , vì vậy chúng tôi đã chỉnh sửa một số video, tôi quyết định xử lý nó và bán nó.

MISM-187 Bạo dâm em sinh viên đại học Iori Chan

MISM-187 Bạo dâm em sinh viên đại học Iori Chan