Ngon như này đã đủ làm cho anh em lên chưa. Khi tôi đang xem phim ở nhà, mặt đất trồi ra khỏi chân tôi. Đĩa CD chứa một bộ phim tôi quan hệ tình dục được quay bằng camera ẩn. Tôi nhanh chóng đóng cửa và đến gặp Yogesh ji. Khi tôi cho anh ấy xem đĩa CD và hỏi anh ấy, anh ấy nói rằng anh ấy không biết gì về nó. Khi tôi yêu cầu anh ấy ngừng làm việc đó, anh ấy nói – CD ngay bây giờ. Thế là thị trường bị chia cắt. Tôi chỉ mong chồng tôi không nhìn thấy. Tôi về nhà la hét. Tối hôm đó, anh ấy gọi điện và nói rằng anh ấy đã nói chuyện với mọi người và đã lấy được tất cả các đĩa CD từ nguồn của anh ấy.

Ngon như này đã đủ làm cho anh em lên chưa

Ngon như này đã đủ làm cho anh em lên chưa