Nhà trọ thiên đường dành cho cánh mày râu. Theo từng giai đoạn, chủ nhân của bạn sẽ quyết định bạn nên mặc gì cho từng tình huống. Nói chung, vòng cổ chó cái và giày cao gót được coi là những thứ cần thiết, cho dù đó là bốt trên đầu gối hay giày công sở để khơi dậy sự tôn sùng của bạn. Bất kỳ quần áo nào khác không được cản trở chủ sở hữu của bạn tiếp cận ngay lỗ của bạn. Đó là lý do tại sao quần lót bị cấm và áo nịt ngực, áo nịt ngực,… được khuyến khích sử dụng. Phơi bày bộ ngực và nâng cao chúng. 20. Bạn sẽ tự hào khi đeo vòng cổ cho chó hoặc bất kỳ thuộc tính nô lệ nào khác dây chuyền, nhãn hiệu, v.v.

Nhà trọ thiên đường dành cho cánh mày râu

Nhà trọ thiên đường dành cho cánh mày râu