Những hàng xóm tốt bụng giúp đỡ vợ trẻ mang bầu. Kể từ khi anh trai tôi đi qua cổng trường đại học của tôi, anh ấy cũng hiểu được ánh mắt của người con trai đó. Anh trai không thích những thứ này chút nào. Tôi bắt đầu thích cậu bé đó. Chúng tôi từng bí mật gặp nhau. Một ngày, anh trai tôi biết rằng chúng tôi đã gặp nhau. Anh ấy đe dọa tôi rằng anh ấy sẽ nói về nó ở nhà. Tôi đã thuyết phục được anh ấy. Rồi anh đồng ý. Trong một vài ngày, mùa hè bắt đầu. Rồi tháng bảy đến. Trời bắt đầu nóng lên. Chúng tôi thường ngủ ngoài hiên. Trời mưa một đêm. Tôi cấm anh tôi ngủ ngoài hiên. Nhưng anh không đồng ý. Anh ấy bắt đầu nói rằng khi trời mưa, trời sẽ xuống. Rồi anh lên lầu đi ngủ. Các bạn ơi, để tôi nói với các bạn rằng có hai phòng trong nhà chúng ta để kê giường.

Những hàng xóm tốt bụng giúp đỡ vợ trẻ mang bầu

Những hàng xóm tốt bụng giúp đỡ vợ trẻ mang bầu