Nữ sinh hư mới đam mê hôn hít cháy bỏng. Theo nguyên tắc chung, bạn sẽ giữ im lặng, nhưng khi bạn nói chuyện với chủ nhân của mình, hãy làm như vậy với sự tôn trọng tối đa và đối xử với ông ấy như những gì ông ấy đã dạy bạn sư phụ của tôi, chủ nhân của tôi, chủ nhân của tôi……. Nói chuyện với anh ấy với tư thế cúi đầu và không cao giọng. Sử dụng các câu ngắn và diễn đạt rõ ràng, ngắn gọn và chính xác. Đừng hỏi những câu hỏi không cần thiết. Các cụm từ nhưTôi muốn,Tôi hy vọng đều bị nghiêm cấm. Vì ý chí và dục vọng của bạn đã bị thủ tiêu 39. Khi bạn đứng trước mặt chủ mà có người thứ ba nói với bạn, bạn phải làm cho chủ hiểu rằng phải nói với chủ trước thì chủ mới cho phép bạn nói 40.

Nữ sinh hư mới đam mê hôn hít cháy bỏng

Nữ sinh hư mới đam mê hôn hít cháy bỏng