Nửa đêm vào phòng địt chị gái. nhưng liên tục cho đến khi cả hai chúng tôi hoàn toàn đồng ý bắt đầu xuất tinh một cách điên cuồng nhưng không thể. để thể hiện bản thân vì sợ đánh thức Gửi chú tôi. Nó đang kết thúc cuộc làm tình tuyệt vời và dọn dẹp chúng tôi một chút thì gã mọc sừng xuất hiện ở cửa (Chúng tôi đã rất may mắn, nếu anh ta đến trước hai phút trước khi bắt gặp chúng tôi làm tình) Kể từ ngày đó, tôi trở thành người nghiêm túc và nhạy cảm nhất trong đám. Các bạn ạ, mọi người tôi đều ngạc nhiên trước sự thay đổi to lớn mà tôi đã trải qua, chú tôi hạnh phúc đến mức không bao giờ bắt tôi ngủ trưa nữa, nhưng điều mà chú không bao giờ biết là đêm nào tôi cũng ngủ với dì. Xin chào, lại là Sabrina. Tôi biết rằng tôi đã mất nhiều thời gian hơn những gì tôi đã kể với bạn.

Nửa đêm vào phòng địt chị gái

Nửa đêm vào phòng địt chị gái