Phang gái đẹp dáng ngon nó gọi là sướng khó tả. Chúng tôi nhanh chóng vào phòng tắm và tắm rửa sạch sẽ cho nhau. Sau đó, tôi mặc quần áo trước mặt anh ấy. Chính anh ấy đã buộc dây áo ngực của tôi từ phía sau. Sau đó anh ấy đưa tôi về nhà và nói rằng anh ấy sẽ chở tôi đến nhà máy vào ngày hôm sau. Anh ấy đón tôi lúc 9 giờ ngày hôm sau và tôi cùng anh ấy đến nhà máy. Đã đến xưởng. Đó là một nhà máy lớn. Anh ấy chỉ cho tôi xung quanh nhà máy. Tôi đã chỉ cho bạn tất cả cách thức hoạt động của nó. Anh ấy giải thích mọi thứ và thậm chí còn cho tôi gặp sếp của anh ấy. Anh ta nói với người giám sát của mình rằng anh ta sẽ đến cabin của mình để thông báo cho anh ta về công việc ở đây.

Phang gái đẹp dáng ngon nó gọi là sướng khó tả

Phang gái đẹp dáng ngon nó gọi là sướng khó tả