Rắn thần hóa thành người để báo đáp ân nhân. Học cách mở miệng để tiếp nhận nước tiểu của chủ nhân, và thưởng thức mùi vị của nó, bởi vì đó là khẩu vị của chủ nhân. Hãy tôn trọng nước tiểu của chủ nhân như sữa của ông ấy. 31. Khi chủ của bạn nghĩ rằng bạn đã được đào tạo đủ, ông ấy sẽ cho bạn một trận tơi bời. Học cách liếm mông họ, chấp nhận họ và ngưỡng mộ họ. Đừng từ chối khả năng được chúng cho ăn. 32. Bạn sẽ không có quyền riêng tư trước mặt chủ của mình. Yêu cầu sự cho phép của bạn để đáp ứng nhu cầu của bạn và anh ấy sẽ quyết định bạn nên hoàn thành chúng như thế nào và ở đâu. 33. Bạn sẽ ngủ khỏa thân trên sàn nhà.

Rắn thần hóa thành người để báo đáp ân nhân

Rắn thần hóa thành người để báo đáp ân nhân