SDMM-123 Nhiệm vụ khó khăn của Mizuki Aime, Nữ diễn viên AV Mizuki Aime, đại diện của Cool & Beauty Japan, là người đầu tiên đi trên Magic Mirror! Tìm một cặp đôi đam mê trong Onjuku Ichi! Gọi với Tây. Ở khoảng cách 30cm qua gương, cô lén dụ dỗ bạn trai để không bị phát hiện.

SDMM-123 Nhiệm vụ khó khăn của Mizuki Aime

SDMM-123 Nhiệm vụ khó khăn của Mizuki Aime