Sướng quá anh ơi em lại lên đỉnh nữa rồi. Một lúc sau tôi đứng dậy đi tắm. Khi tôi đi tắm về, có một tin nhắn trên điện thoại di động của tôi. Nó thuộc về mẹ của Najimi. Trong đó, cô ấy viết rằng một người mà cô ấy biết đã chết… và cô ấy sẽ đến đó với Salma. Tôi nói – còn Najimi? Tôi được biết từ Zubaida rằng Najimi bị sốt và đang uống thuốc ngủ. Tôi đã nhắn tin OK. Một lúc sau, tôi thấy Salma và mẹ cô ấy trong một chiếc taxi. Tôi cũng ngủ thiếp đi. Một lúc sau tôi tỉnh dậy. Ai đó có thể đã gọi từ dưới nhà. Tỉnh dậy thì thấy mẹ gọi. Tôi đứng dậy đi xuống nhà và ăn sáng. Rồi tôi đứng dậy.

Sướng quá anh ơi em lại lên đỉnh nữa rồi

Sướng quá anh ơi em lại lên đỉnh nữa rồi