Tên cha dượng đồi bại hiếp dâm con gái vợ. Tôi biết tất cả đều là giả, nhưng tôi Đó là tất cả những gì tôi có, hy vọng tối nay bạn không làm tôi thất vọng. Khi bạn vào phòng tôi, tôi đã uống rất nhiều thuốc ngủ. Tôi ước tính tôi có thể cho bạn hơn một giờ. Tôi hy vọng tôi cũng làm bạn hài lòng. Tôi sẽ coi bạn như chủ nhân thực sự của mình, cho phép bạn có được sự hài lòng lớn nhất từ ​​nô lệ trong mơ của mình. Tôi cũng đã viết một lá thư tuyệt mệnh đơn giản khác cho cái chết của tôi, và tôi đoán bạn sẽ không gặp rắc rối với cảnh sát vì cái chết của tôi.