Tôi sướng quá vân sẽ hôn… dương vật của Bhain từ chày của bạn. Tôi – vâng vâng … đi nào chó cái. Vân- nhưng Khánh cũng ở trong nhà. Anh ấy sẽ nói gì sau khi nhìn thấy nàng của mình khỏa thân? Tôi- anh ấy cũng sẽ cho bạn thấy dương vật của anh ấy. Vân – Tôi sẽ ngậm con cu của anh ấy trong miệng và mút nó thật mạnh. Tôi- tôi sẽ đặt dương vật của tôi trong vòng tay của bạn, đồ khốn. Tôi con cu của tôi đang xé toạc bộ ngực của bạn. Vân- ah nhìn kìa, bạn của bạn cũng đặt con cu của anh ấy vào miệng tôi..ah chết tiệt thật mạnh con cặc habshi của bạn đang xé toạc mông tôi ra..nhanh hơn..làm cho con cặc của mẹ bạn đi vào giật. Tôi- đưa chị dâu tôi…bhosa của mẹ bạn, con dâu khốn nạn.

Thanh niên lần đầu lái máy bay không ngờ sướng như thế

Thanh niên lần đầu lái máy bay không ngờ sướng như thế