Thanh niên say rượu bị gái nó chén. bất cứ ai muốn đọc 4 hoặc 5 lần giao hợp trong nửa giờ, với tất cả các vị trí và bằng tất cả những nơi có thể, để lật sang trang, hoặc thay đổi câu chuyện… tóm lại, để đi vào trọng tâm của vấn đề, tôi sẽ nói rằng hãy đặt người đọc vào một tình huống mà tôi đã làm với dì của tôi; Cô tôi lúc đó chắc khoảng 48 hay 50 gì đó, cô không đẹp, không cao, không xinh, không trẻ, hơi lùn, khá mập nhưng không tròn trịa. mông không lòe loẹt nhưng hai thân hình đồ sộ của dì, người ta đưa tôi từ ngoài phố vào từ khi tôi còn rất nhỏ, tôi chưa bao giờ thấy cặp vú to khủng khiếp như vậy, nhưng tất nhiên, dì là dì ruột của tôi, tôi cũng không nghĩ ra. để thử bất cứ điều gì, và tôi chỉ cần thủ dâm cho sức khỏe của cô ấy là đủ, ngoài ra.

Thanh niên say rượu bị gái nó chén

Thanh niên say rượu bị gái nó chén