Tuy đã u40 rồi nhưng hàng họ chị ấy vẫn rất ngon. Chồng tôi bắt đầu chửi tôi. Anh ấy bắt đầu nói với tôi – em yêu, anh sẽ đụ em cả đêm hôm nay. Tôi cũng bắt đầu nói – vâng em yêu… hôm nay ăn em đi. Chồng tôi bắt đầu nói với tôi tất cả những điều này một lần nữa bởi vì anh ấy thường nói rằng anh ấy muốn nhìn thấy tôi làm tình. Hôm nay anh ấy bắt đầu nói với tôi khi đút cu vào trong âm hộ của tôi, nếu hôm nay cơn đói của em không được thỏa mãn…thì hãy nói cho tôi biết và tôi cũng sẽ gọi cho bạn tôi. Tôi chỉ đùa thôi — vâng, hãy gọi cho tôi ngay hôm nay và tôi sẽ trấn an cả hai bạn. Nghe vậy, chồng tôi bỏ tôi đi sang phòng khác gọi điện cho bạn anh ấy. Tôi cũng ngạc nhiên không kém. Tôi không chắc anh ấy thực sự sẽ ra đi. Ngay sau đó, chồng tôi gọi bạn anh ấy vào phòng.

Tuy đã u40 rồi nhưng hàng họ chị ấy vẫn rất ngon

Tuy đã u40 rồi nhưng hàng họ chị ấy vẫn rất ngon