Vụng trộm với nữ đồng nghiệp xinh như thiên thần. Hãy khiến anh ấy tự hào về bạn. 41. Một ngày nào đó, chủ nhân của bạn sẽ cho chủ nhân khác, bạn bè của ông ta hoặc thậm chí là những nô lệ khác mượn bạn. Phục vụ chủ nhân của bạn như họ muốn, từ chối bất cứ điều gì không được ông ấy cho phép. Hãy từ bỏ những người cố gắng tách bạn ra khỏi Master của bạn. 42. Nếu chủ nhân của bạn có nô lệ hoặc nô lệ khác bên cạnh bạn, bạn luôn là người cuối cùng được ông ấy ưu ái và không mong muốn bất kỳ ưu tiên hay đặc ân nào. 43. Cơ quan sinh dục của bạn không thuộc về bạn. Bởi vì toàn bộ thân thể của ngươi là tài sản của chủ nhân, chủ nhân có thể tùy ý định đoạt.

Vụng trộm với nữ đồng nghiệp xinh như thiên thần

Vụng trộm với nữ đồng nghiệp xinh như thiên thần