Yên tâm em sẽ làm cho anh sướng tê người nhé. Cô ấy nói – Tôi sẽ không nói với một điều kiện. Tôi nói – vâng, nhà nước là gì? Sujata nói – Trước hết để tôi nói cho anh biết là anh đã làm rơi cái chất nhờn nhớp nháp đó vào quần lót của tôi, được chứ? Cô nói – từ khi nào mà anh ở bẩn thế? Tôi nói – từ khi tôi nhìn thấy núm vú của bạn. Anh ta ngạc nhiên hỏi – bạn nhìn thấy ngực của tôi khi nào, đồ khốn? Tôi-tôi tiếp tục nhìn thấy điều tương tự khi bạn lau. Rồi anh không nói gì. Cô ấy nói – bạn còn thấy gì nữa? Tôi nói – Tôi đã nhìn thấy con mèo của bạn khi đang tắm. (Tôi đã nói dối anh ấy) Cô ấy nói – ok, vô dụng, đi ngủ ngay. Đó là một đêm dài.

Yên tâm em sẽ làm cho anh sướng tê người nhé

Yên tâm em sẽ làm cho anh sướng tê người nhé